หาเงินเพิ่มเพื่ออยู่ต่อ

เงินที่จำเป็นต้องหาเพิ่มในตอนนี้คือ 30k + 15k + 10k extra = 55k

หากไม่เก็บเงินเลย 15k เราก็จะมีเงินเหลือมา cover อีก 15k โดยที่มี 10k extra มาจากเงินเดือนตัวเองอีกส่วน

ที่เหลือจริงๆก็คือ 30k ที่เราต้อง extra เสริม แต่หากได้มาเพิ่มอีก 8k เราก็จะเหลือ 22k ที่ต้อง extra จริงๆ โดยที่เราเงินเหลือเพียง  22k

ดั่งนั้นตอนนี้สิ่งที่จำเป็นต้องทำจริงๆก็คือ อีก 22k extra

ไว้มาต่อตอนนี้น่าจะคิดได้แล้วว่าจะหาจากไหน หากไม่ได้ออกจากที่ปัจจุบัน